jazzkjeld.typepad.com > Gunnar Gadegård's album 5

820 Annie Jørn Bodil Gitter Aja og Karna
822 Karna og Aja (Anne Marie)
831 Bjarne
837 Steffen Lotte Ib Annie på Dueodde
824 Hans Morten og Valborg
830 Astrid Inger Annie Margit Ellen Valborg
684 Harald Thorvald Bjarne Vilhelm Kaj Elly
833 Ib og Annie på Dueodde
827 Annie stubkultiverer på Gadegård
835 De badende i brændingen på Dueodde
953 Konfirmand og forældre Valborg Torsten Richard
851 Bjarne og Bodil
970 Gunhild Basse Margrethe Frederik fruJensen
838 Gunhild
840 Basse Bjarne Gunhild Elly Erik Bodil
842  Bjarne, Annie, Ib F., Per, Lotte
844  Per Jacobsen
907 Bjarne med sin renserimaskine i Kemikohl
880 Karen i Kemikohl med pibe og en veninde
845  Bodil,Bjarne,Annie,Ib,Per,Gunhild,Lotte
839 Steffen Birgit Ib Annie Lotte
954 Lidt landbrugsteknik
961 Jørn på Flisen
863 Annie og Ib på Gadegård
«